Monday, December 12, 2016

Kuatkan Asas Bahasa Arab al Quran

Seorang penuntut bahasa Arab al Quran perlu menguasai tiga perkara :

+ Huruf-huruf penting yang boleh merubah makna.

+ Kata nama - kata nama yang berpengaruh dalam pembinaan ayat.

+ Kata kerja dan perubahan - perubahan yang berlaku padanya.

No comments: