Wednesday, October 5, 2016

Anak Mampu Menguasai Lebih Daripada Satu Bahasa

Tip Sentuhan Bapa Belaian Ibu
Anak Mampu Menguasai Lebih Daripada Satu Bahasa.
Oleh:Rosnah Ahmad

Kanak-kanak mampu menguasai lebih daripada satu bahasa dengan baik jika dimulakan dari awal di persekitaran rumah, taska, tadika atau pusat jagaan di mana anak diasuh.
Fitrah anak mempelajari bahasa bermula dengan mendengar secara natural. Mereka tidak kisah nahu, tidak takut silap atau orang tidak faham. Mereka gemar membina bina ayat sendiri dan lebih cepat belajar bahasa apabila minat sesuatu seperti melalui cerita dan nyanyian.

Kanak-kanak memperolehi bahasa melalui:

-Pendengaran
-Peniruan
-Pengulangan dan praktik
-Penghargaan dan galakkan orang dewasa
-Pembelajaran tidak langsung.

Faktor persekitaran yang menggalakkan perkembangan bahasa anak adalah:-

-Persekitaran yang menyeronokkan-tiada tekanan
-Beri banyak peluang mendengarnya
-Beri banyak peluang menggunakannya
-Elak terjemahan-natural dan kaitkan dengan kehidupan
-Kaedah pengulangan berkesan
-Gabungkan komunikasi verbal dan non verbal
-Wujudkan suasana ingin tahu

-Iktiraf secara positif setiap kemajuan yang dicapai-elak komen negatif
Persekitaran rumah taska, tadika, pusat jagaan dan sekolah menyokong perkembangan bahasa kanak-kanak. Ibu bapa dan pendidik seharusnya selalu berkomunikasi menggunakan bahasa yang betul dan sesuai dengan tahap umur anak. 

Dikongsikan video adik Maryam Hasnolbasri Hassan yangsudah menguasai 4 bahasa iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Bahasa Arab dan Bahasa Mandarin dengan baik.
https://www.facebook.com/rosnah.ahmad.75/videos/10154585608549231/

Wallahu'alam.
#EverydayEnglish
#SentuhanBapaBelaianIbu

No comments: