Monday, April 10, 2017

Bermain dan pembentukan konsep

Kanak-kanak awal usia memahami dunia persekitaran dan membina konsep melalui bermain, meneroka, mengeksperimen dan membina pengalaman secara natural dalam persekitaran yang kondusif.

Ini lebih penting daripada "drilling" untuk cepat membaca dan mengira.

Wallahu " Alam.

Rosnah Ahmad
#SentuhanBapaBelaianIbu
#RumahkuSekolahku

No comments: