Thursday, March 23, 2017

Tegas Berprinsip

Orang yang berprinsip tegas berbicara
Untuk menegakkan kebenaran
Bukan untuk meraih populariti
Orang yang tidak berprinsip terlalu menjaga hati dalam berbicara
Untuk disukai ramai
Hingga hilang integriti.

Rosnah Ahmad
#EmpoweringYou

No comments: