Tuesday, March 28, 2017

Penglibatan Ibu Bapa Meningkatkan Potensi Anak

Orang kata:  Anak mesti dihantar ke TASKA dan TADIKA yang berkualiti bagi menjamin kejayaan mereka di kemudian hari.

Saya kata: Itu sahaja tidak memadai dan bukan penentu kejayaan. Rumah sekolah pertama dan ibu bapa guru utama. Pendidikan bermula di rumah dan penglibatan ibu bapa di TASKA & TADIKA sangat penting untuk meningkatkan potensi dan perkembangan anak.

Maka institusi keluarga perlu diperkasakan dan peranan ibu bapa dalam pengasuhan dan pendidikan perlu dikembalikan disamping adanya sistem sokongan yang berkualiti.

Wallahu'Alam.

Rosnah Ahmad
#SentuhanBapaBelaianIbu.

No comments: