Monday, November 2, 2015

Senangkan Hatimu


Jika pendapatmu diterima
Senangkanlah hatimu
Kerna jika baik maka mengalir pahala kepadamu...

Jika pendapatmu ditolak
Senangkanlah hatimu
Kerna jika tidak baik maka tidak mengalir dosa kepadamu...

Senangkanlah hatimu
Dalam apa jua keadaan
Kerana Allah mengganjarkan usahamu
Bukan keberhasilanmu...

Senangkanlah hatimu
Sucikan niatmu
Teruskan usaha murnimu
Kerna hidup adalah satu perjuangan
DIA menjadikan mati dan hidup
Untuk menguji dan menilai amalmu...

Wahai Tuhan kami
Masukkan kami ke dalam urusan agama kami
Dengan kemasukan yang benar lagi mulia
Keluarkan kami daripadanya
Dengan cara keluar yang benar lagi mulia
Kurniakan kami dari sisiMu
Hujah keterangan serta kekuasaan
Yang Menolong kami...

Wahai Tuhan kami
Yang Maha Pengasih lagi Penyayang
Yang Maha Berkuasa
Ampunilah kami
Cukuplah Engkau
Sebagai penolong kami
Dan tempat kami bersandar.

No comments: